Pakalpojumi

Callidus Capital ir plaša pieredze finansējuma piesaistes jautājumos, Callidus Capital specializējās gan parāda finansējuma, akciju kapitāla finansējuma, gan kvazi kapitāla finansējuma piesaistīšanā un strukturēšanā.
parāda finansējuma piesaistīšana: Banku un riska kapitāla finansējums (biznesa novērtēšana, stratēģijas un biznesa plānu izstrāde, pārrunu vadīšana ar kredītiestādi)
pārkreditēšana un refinansēšana
pašu kapitāla finansējuma piesaistīšana un strukturēšana: riska kapitāla piesaiste no Eiropas finanšu investīciju fondiem
stratēģisko investoru piesaiste
„Mezzanine” piesaiste un citu kvazi kapitāla piesaiste