Pakalpojumi

Callidus Capital nodrošina uzņēmumu pirkšanas, pārdošanas un apvienošanas (M&A advisory) darījumu vadīšanu, ieskaitot:
stratēģiskā mērķa (uzņēmuma) meklēšanu
uzņēmuma finanšu analīzi (vēsturisko un nākotnes)
uzņēmuma vērtības noteikšanu
potenciālo finanšu un/vai stratēģisko investoru meklēšanu, ieskaitot riska kapitāla fondus, Eiropas investīciju fondus un citus investorus no visas pasaules
optimālākās darījuma struktūras izstrādi
nepieciešamā aizdevuma piesaistīšanu darījuma finansēšanai
pārrunu vešanu ar visām iesaistītajām pusēm
visa darījuma procesa vadīšanu un noslēgšanu