Realizētie Darījumi

SIA KOOL Latvija

KOOL ir inovatīvs zīmols Latvijas degvielas uzpildes staciju (DUS) tirgū ar jaunu un mūsdienīgu konceptu. KOOL stratēģija lielā mērā balstās uz konkurētspējīgām cenām, kā arī izcilu klientu pieredzi, piedāvājot rūpīgi atlasītus un lokāli ražotus pārtikas produktus.

"Callidus Capital" SIA darbojās kā ekskluzīvs KOOL finanšu konsultants, palīdzot visos kapitāla piesaistes posmos kopš 2016.gada. Callidus Capital izstrādāja Biznesa plānu un finanšu modeli, kā arī piedalījās uzņēmuma stratēģijas izveidē, rezultātā veiksmīgi piesaistot sākotnējo kapitālu KOOL Latvija darbības uzsākšanai 2016.gadā, kam sekoja 2.kārtas investīciju piesaiste 2018.gada jūnijā un novembrī.

Kopš dibināšanas Callidus Capital ir piesaistījis KOOL finansējumu vairāk kā 7.5 miljonu eiro apmērā no dažādiem vietējiem uzņēmējiem, kā arī privātiem un institucionāliem ieguldītājiem, tai skaitā no vadošā riska kapitāla fonda Baltijā Baltcap (www.baltcap.com)

Baltcap reference

SIA Energia Verde

Callidus Capital kā ekskluzīvs finanšu konsultants vadīja darījumu par AS Energoeco piederošo 70% SIA Energia Verde daļu pārdošanu finanšu investoram Baltcap Infrastructure Fund. Callidus Capital komanda konsultēja pārdevēju visos darījuma aspektos, ieskaitot: pārdošanas procesa izstrādē, investoru saraksta sastādīšanā un viņu uzrunāšanā, due diligence procesa koordinēšanā, uzņēmuma vērtības analīzes sagatavošanā, stratēģisko un taktisko alternatīvu novērtēšanā un pārrunu vešanā par darījuma dokumentāciju.

SIA Energia Verde pieder jauna biomasas koģenerācijas stacija Rīgā ar uzstādīto elektrības ražošanas jaudu 3.98 MW un siltuma ražošanas jaudu 18 MW, izmantotais kurināmais - šķelda. Uzņēmuma visa saražotā elektrība tiek tirgota Enerģijas Publiskajam Tirgotājam AS, savukārt, siltums tiek tirgots Rīgas Siltums AS.

SIA Hanza Holdings

Zemes īpašuma Rīgā Hanzas ielā 14B pārdošanas darījuma organizēšana Capitalica Asset Management.

SIA Hanza Holdings

Darījuma vadīšana un finansējuma piesaiste 3.1 miljonu eiro apmērā SIA Hanzas Business Center saistību izpirkšanai no Raiffeisen Bank International AG un Austrijas uzņēmuma SRED GmbH.