Realizētie Darījumi

SIA KOOL Latvija

KOOL ir inovatīvs zīmols Latvijas degvielas uzpildes staciju (DUS) tirgū ar jaunu un mūsdienīgu konceptu. KOOL stratēģija lielā mērā balstās uz konkurētspējīgām cenām, kā arī izcilu klientu pieredzi, piedāvājot rūpīgi atlasītus un lokāli ražotus pārtikas produktus.

"Callidus Capital" SIA darbojās kā ekskluzīvs KOOL finanšu konsultants, palīdzot visos kapitāla piesaistes posmos kopš 2016.gada. Callidus Capital izstrādāja Biznesa plānu un finanšu modeli, kā arī piedalījās uzņēmuma stratēģijas izveidē, rezultātā veiksmīgi piesaistot sākotnējo kapitālu KOOL Latvija darbības uzsākšanai 2016.gadā, kam sekoja 2.kārtas investīciju piesaiste 2018.gada jūnijā un novembrī.

Kopš dibināšanas Callidus Capital ir piesaistījis KOOL finansējumu vairāk kā 7.5 miljonu eiro apmērā no dažādiem vietējiem uzņēmējiem, kā arī privātiem un institucionāliem ieguldītājiem, tai skaitā no vadošā riska kapitāla fonda Baltijā Baltcap (www.baltcap.com)

Baltcap reference

SIA Energia Verde

Callidus Capital kā ekskluzīvs finanšu konsultants vadīja darījumu par AS Energoeco piederošo 70% SIA Energia Verde daļu pārdošanu finanšu investoram Baltcap Infrastructure Fund. Callidus Capital komanda konsultēja pārdevēju visos darījuma aspektos, ieskaitot: pārdošanas procesa izstrādē, investoru saraksta sastādīšanā un viņu uzrunāšanā, due diligence procesa koordinēšanā, uzņēmuma vērtības analīzes sagatavošanā, stratēģisko un taktisko alternatīvu novērtēšanā un pārrunu vešanā par darījuma dokumentāciju.

SIA Energia Verde pieder jauna biomasas koģenerācijas stacija Rīgā ar uzstādīto elektrības ražošanas jaudu 3.98 MW un siltuma ražošanas jaudu 18 MW, izmantotais kurināmais - šķelda. Uzņēmuma visa saražotā elektrība tiek tirgota Enerģijas Publiskajam Tirgotājam AS, savukārt, siltums tiek tirgots Rīgas Siltums AS.

SIA Hanza Holdings

Zemes īpašuma Rīgā Hanzas ielā 14B pārdošanas darījuma organizēšana Capitalica Asset Management.

SIA Hanza Holdings

Darījuma vadīšana un finansējuma piesaiste 3.1 miljonu eiro apmērā SIA Hanzas Business Center saistību izpirkšanai no Raiffeisen Bank International AG un Austrijas uzņēmuma SRED GmbH.

AS INDEXO

2,3 miljonu EUR kapitāla piesaiste ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai AS INDEXO no vairāk kā 30 Latvijā pazīstamiem uzņēmējiem un vadītājiem. Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijas licences iegūšanas procesa koordinēšana.

Kinetics Nail Systems SIA

Callidus Capital SIA darbojās kā ekskluzīvs Kinetics finanšu konsultants, uzņēmuma vadībai palīdzot un vadot darījumu par 100% uzņēmuma daļu izpirkumu (MBO) un Kinetics preču zīmes izpirkumu no ASV partnera.
Rezultātā klients veiksmīgi tika refinansēts uz citu banku, piesaistot papildus finansējumu 100% kapitāldaļu izpirkumam ar ALTUM garantiju.

Kinetics Nail Systems SIA ir profesionālās nagu kosmētikas zīmols – nagu laku un roku kopšanas produktu ražotājs un izplatītājs Eiropas un pasaules tirgū. Uzņēmums jau šobrīd eksportē 93% produkcijas uz vairāk kā 30 pasaules valstīm.

RP SIA Rīgas Satiksme

Callidus Capital pārstāvēja Rīgas pašvaldības SIA Rīgas Satiksme pārrunu vešanā un finansējuma piesaistē no vietējām bankām, kuru rezultātā tika piesaistīts finansējums no SEB bankas 100 miljonu eiro apmērā. Finansējums paredzēts investīcijām tramvaju infrastruktūras uzlabošanā, Brīvības ielas DEPO renovācijā, ūdeņraža ražošanas un uzpildes stacijas būvniecībā, kā arī jaunās Skanste tramvajas līnijas izbūvē.
Preses relīze:
Rīgas satiksme

SIA OK Īpašumi

Vairāk kā 10 miljoni EUR finansējuma piesaiste un darījuma vadīšana 70% kapitāldaļu izpirkumam no Norvēģu investīciju fonda
Uzņēmumam pieder tirdzniecības centrs Ogrē “Dauga” ar kopējo platību 8000 kvm, kas iznomāti 54 nomniekiem. TC Dauga ir lielākais tirdzniecības centrs Latvijā, kas atrodas ārpus Rīgas.

Latvijas Propāna Gāze SIA

Callidus Capital piesaistīja finansējumu 20 miljoni EUR apmērā SIA Latvijas Propāna Gāze , kas tika novirzīts uzņēmuma mazākuma akcionāra kapitāldaļu izpirkumam un uzņēmuma attīstībai. Lai nodrošinātu uzņēmumam labākus darījuma nosacījumus, attīstības finansējuma daļai tika piesaistīta ALTUM garantija.
Latvijas Propāna Gāze SIA ir lielākais sašķidrinātās gāzes piegādātājs Latvijā, nodrošinot 70% auto gāzes tirgus pieprasījuma, 60% māju apkurei nepieciešamo LPG un ap 50% LPG cilindru piegādi. Tāpat uzņēmums nodrošina LPG eksportu un tranzītu.

SIA KOOL Latvija

KOOL Latvija ir jauns degvielas mazumtirdzniecības un pārtikas konceptveikalu tīkls Latvijā, kas dibināts 2016.gada septembrī.
Callidus Capital izstrādāja Biznesa plānu un finanšu modeli, kā arī piedalījās uzņēmuma stratēģijas izveidē, rezultātā veiksmīgi piesaistot sākotnējo kapitālu vairāk kā 3 miljoni EUR apmērā KOOL Latvija darbības uzsākšanai.
Kapitāls, galvenokārt, tika piesaistīts no vietējiem privātiem investoriem un riska kapitāla pārvaldnieka ZGI Capital.

Dzintaru 28, Latvia

Uzņēmuma kapitāldaļu novērtējums
2016. gadā Callidus Capital veica SIA Dzintaru 28 kapitāldaļu novērtējumu uzņēmuma investoru uzdevumā. SIA Dzintaru 28 ir daudzdzīvokļu kompleksa Jūrmalā, Dzintaru prospektā 28 un Dzintaru prospektā 26 īpašnieks, projekta attīstītājs ir Ordo Group.

Latvijas Piens, Latvia

Konsultācijas un saistību restrukturizācijas procesa vadīšana
2016. gadā Callidus Capital sniedza konsultācijas un vadīja Latvijas Piens saistību restrukturizācijas procesu, kura rezultātā tika panākta vienošanās ar Valsts Kasi par valsts galvojuma procentu likmes samazināšanu un atmaksas grafika maiņu un tika panākta vienošanās ar Latvijas Piens finansējošo kredītiestādi, kura pagarināja saistību atmaksas grafiku, būtiski samazinot ikmēneša pamatsummas maksājumu. Papildus Callidus Capital sniedza konsultācijas Latvijas Piens akcionāriem LATRAPS un DZĒSE par parāda kapitālizāciju pamatkapitālā, rezultātā tika palielināts Latvijas Piens pamatkapitāls par 3 miljoniem EUR.

RP SIA Rīgas Satiksme

Callidus Capital pārstāvēja Rīgas pašvaldības SIA Rīgas Satiksme sarunās ar Eiropas Investīciju banku (EIB) un Ziemeļu Investīciju banku (NIB), kuru rezultātā tika veiksmīgi piesaistīts finansējums 135 miljoni eiro apmērā, noslēdzot līgumus par finansējuma saņemšanu no EIB 75 miljonu eiro apmērā un NIB 60 miljonu eiro apmērā.
Tas ir Latvijā pirmais aizdevums transporta nozares attīstībai, kas piešķirts ar Eiropas Stratēģisko Investīciju fonda (ESIF) atbalstu (Junkera plāns). Finansējums paredzēts investīcijām zemās grīdas tramvaju satiksmes infrastruktūrā un 20 jaunu zemās grīdas tramvaju iegādei, kā arī ar ūdeņradi darbināmu transportlīdzekļu iegādei un investīcijām ūdeņraža ražošanas un uzpildes stacijas būvniecībā.
Preses relīze:
Rīgas satiksme

OOO AEROEXPRESS, Krievijas Federācija

Konsultants, starptautiska eksporta finansējuma darījuma reorganizācija un restrukturizācija, parāda kapitāla piesaistes ietvaros jaunu vilcienu iegādei
OOO Aeroexpress ir privāts dzelzceļa pasažieru pārvadājumu operators Maskavā no pilsētas centra uz trīs lielākajām pilsētas lidostām.

Latvijas piens, Latvija

Kapitāldaļu pārdošana
Latvijas Piens ir viens no vadošajiem Latvijas piena pārstrādes uzņēmumiem. Callidus Capital organizēja darījumu, kura rezultātā Latvijas lielākais lauksaimnieku kooperatīvs Latraps kļuva par vadošo Latvijas Piens akcionāru iegūstot 73,28% Latvijas Piens kapitāldaļu.

Monea, SIA Monetizator, Latvia

Privāta investora piesaiste
Monea ir vadošā mobilo maksājumu platforma Latvijā. Privāta investora piesaiste. Callidus Capital partneris Valdis Siksnis kļūst par Monea Padomes priekšsēdētāju.

Energia Verde

Energia Verde SIA 100% kapitāla daļu iegāde un papildus kapitāla piesaiste biomasas koģenerācijas stacijas būvei Salaspils novadā, Latvijā.
Callidus Capital organizēja darījumu, darījuma apjoms 15 milj. EUR.

Lattelecom, Latvia

Strateģiskās plānošanas atbalsta pakalpojumi
2015. gadā Callidus Capital sniedza atbalstu uzņēmuma SIA Lattelecom strateģiskās plānošanas procesā.