IPAS INDEXO

Callidus Capital tika nolīgts kā IPAS INDEXO 11 esošo akcionāru finanšu konsultants, pircēju piesaistei un akciju pārdošanas darījuma (block sale) organizēšanai. Callidus Capital nodrošināja veiksmīgu darījumu izpildi, kā rezultātā tika piesaistīti 17 jauni investori, kas iegādājās 12% no kopējā IPAS INDEXO akciju skaita par kopējo summu 5 miljoni eiro.

Kopējā INDEXO vērtība tiek noteikta ap 42 miljoniem EUR.

INDEXO pirms IPO pievienojas jauni investori, INDEXO novērtē 42 miljonu EUR apmērā