KOPŠ 2013. GADA

CALLIDUS CAPITAL ir neatkarīgs finanšu un investīciju konsultāciju uzņēmums

CALLIDUS CAPITAL partneri ar vairāk kā 20 gadu pieredzi korporatīvajās finansēs, padziļinātām zināšanām investīciju nozarē un plašu kontaktu loku visā pasaulē, ir piesaistījuši vairāk kā 500 milj EUR mūsu klientu investīciju projektiem.

Pakalpojumi

Callidus Capital nodrošina uzņēmumu pirkšanas, pārdošanas un apvienošanas (M&A advisory) darījumu vadīšanu, ieskaitot:

 • stratēģiskā mērķa (uzņēmuma) meklēšanu
 • uzņēmuma finanšu analīzi (vēsturisko un nākotnes)
 • uzņēmuma vērtības noteikšanu
 • potenciālo finanšu un/vai stratēģisko investoru meklēšanu, ieskaitot riska kapitāla fondus, Eiropas investīciju fondus un citus investorus no visas pasaules
 • optimālākās darījuma struktūras izstrādi
 • nepieciešamā aizdevuma piesaistīšanu darījuma finansēšanai
 • pārrunu vešanu ar visām iesaistītajām pusēm
 • visa darījuma procesa vadīšanu un noslēgšanu
UZŅĒMUMU PIRKŠANA, PĀRDOŠANA, APVIENOŠANA

Callidus Capital ir plaša pieredze dažāda veida finansējuma piesaistē, lai nodrošinātu jūsu esošā finansējuma refinansēšanu, restrukturizāciju, jauna finansējuma piesaisti. Mums ir ilglaicīga sadarbība un veiksmīga pieredze ar visām Latvijas kredītiestādēm, Eiropas un citu valstu riska kapitāla fondiem, Eiropas finanšu investīciju fondiem, Starptautiskiem aizdevējiem, kā arī citiem alternatīviem aizdevējiem. Callidus Capital specializējas:

 • aizņēmuma finansējuma piesaistīšanā
 • akciju kapitāla finansējuma piesaistīšanā
 • kvazi kapitāla (mezanīna aizdevumi u.tml)
 • finansējuma piesaistīšanā
  cita veida finansējuma pēc nepieciešamības piesaistē
FINANSĒJUMA PIESAISTE UN DARĪJUMU STRUKTURĒŠANA

Callidus Capital partneri izskata riska kapitāla darījumu iespējas, paši ieguldot, kā arī veiksmīgi piesaistot gan vietējos, gan ārzemju investorus. Mēs izskatam gan stratēģiskus ilgtermiņa investīciju piedāvājumus, gan arī vidēja termiņa finanšu investīciju projektus. Mūsu pēdējie realizētie riska kapitāla darījumi: KOOL, IPAS INDEXO.

RISKA KAPITĀLA INVESTĪCIJAS

Darījumi

Callidus Capital tika nolīgts kā IPAS INDEXO 11 esošo akcionāru finanšu konsultants, pircēju piesaistei un akciju pārdošanas darījuma (block sale) organizēšanai. Callidus Capital nodrošināja veiksmīgu darījumu izpildi, kā rezultātā tika piesaistīti 17 jauni investori
Callidus Capital darbojās kā ekskluzīvs finanšu konsultants darījuma strukturēšanā un kapitāla piesaistē uzņēmumam Kekava ABT Latvijas pirmajā lielajā PPP ceļu būves projektā
Callidus Capital darbojās kā ekskluzīvs KOOL finanšu konsultants, palīdzot visos kapitāla piesaistes posmos kopš 2016.gada. Callidus Capital izstrādāja Biznesa plānu un finanšu modeli, kā arī piedalījās uzņēmuma stratēģijas izveidē, rezultātā veiksmīgi piesaistot sākotnējo kapitālu KOOL Latvija darbības uzsākšanai
Callidus Capital kā ekskluzīvs finanšu konsultants sadarbībā ar Signet Bank kā emisijas organizētāju vadīja AS "ELKO Grupas" obligāciju emisiju rezultātā emitējot obligācijas par kopējo summu 20 miljoni EUR
Callidus Capital tika nolīgts kā akcionāru finanšu konsultants pircēju piesaistei un darījuma organizēšanai. Callidus Capital nodrošināja veiksmīgu darījumu izpildi, kā rezultātā 9 akcionāri pārdeva savas akcijas, kas ir 19.5% no kopējā IPAS INDEXO akciju skaita, un 25 investori iegādājās minētās akcijas par kopējo summu 1.9 miljoni eiro
Callidus Capital piesaistīja finansējumu 20 miljoni EUR apmērā SIA Latvijas Propāna Gāze , kas tika novirzīts uzņēmuma mazākuma akcionāra kapitāldaļu izpirkumam un uzņēmuma attīstībai
Callidus Capital darbojās kā ekskluzīvs Kinetics finanšu konsultants, uzņēmuma vadībai palīdzot un vadot darījumu par 100% uzņēmuma daļu izpirkumu (MBO) un Kinetics preču zīmes izpirkumu no ASV partnera
Callidus Capital darbojās kā ekskluzīvs finanšu konsultants privātam investoram 96.3% uzņēmuma Smiltenes Piens kapitāldaļu izpirkuma darījumā, nodrošinot darījuma koordinēšanu, vadot pārrunu procesu ar pārdevējiem, kā arī piesaistot finansējumu izpirkumam no BPM Mezzanine Fund
Callidus Capital pārstāvēja Rīgas pašvaldības SIA Rīgas Satiksme pārrunu vešanā un finansējuma piesaistē no vietējām bankām, kuru rezultātā tika piesaistīts finansējums no SEB bankas 100 miljonu eiro apmērā

Komanda

Valdis Siksnis
Valdis Siksnis
Partneris, Konsultants
Ieva Jāgere
Ieva Jāgere
Vadošā Partnere

Kontakti