IPAS INDEXO

Callidus Capital tika nolīgts kā akcionāru finanšu konsultants pircēju piesaistei un darījuma organizēšanai. Callidus Capital nodrošināja veiksmīgu darījumu izpildi, kā rezultātā 9 akcionāri pārdeva savas akcijas, kas ir 19.5% no kopējā IPAS INDEXO akciju skaita, un 25 investori iegādājās minētās akcijas par kopējo summu 1.9 miljoni eiro. Akcionāri savas akcijas pārdeva, trīskāršojot savu aptuveni pirms trīs ar pus gadiem ieguldīto kapitālu.

www.indexo.lv