Latvijas Piens, Latvia

Konsultācijas un saistību restrukturizācijas procesa vadīšana

2016. gadā Callidus Capital sniedza konsultācijas un vadīja Latvijas Piens saistību restrukturizācijas procesu, kura rezultātā tika panākta vienošanās ar Valsts Kasi par valsts galvojuma procentu likmes samazināšanu un atmaksas grafika maiņu un tika panākta vienošanās ar Latvijas Piens finansējošo kredītiestādi, kura pagarināja saistību atmaksas grafiku, būtiski samazinot ikmēneša pamatsummas maksājumu. Papildus Callidus Capital sniedza konsultācijas Latvijas Piens akcionāriem LATRAPS un DZĒSE par parāda kapitālizāciju pamatkapitālā, rezultātā tika palielināts Latvijas Piens pamatkapitāls par 3 miljoniem EUR.

www.latraps.lv
www.lvpiens.lv