SIA Energia Verde

SIA Energia Verde
Callidus Capital kā ekskluzīvs finanšu konsultants vadīja darījumu par AS Energoeco piederošo 70% SIA Energia Verde daļu pārdošanu finanšu investoram Baltcap Infrastructure Fund. Callidus Capital komanda konsultēja pārdevēju visos darījuma aspektos, ieskaitot: pārdošanas procesa izstrādē, investoru saraksta sastādīšanā un viņu uzrunāšanā, due diligence procesa koordinēšanā, uzņēmuma vērtības analīzes sagatavošanā, stratēģisko un taktisko alternatīvu novērtēšanā un pārrunu vešanā par darījuma dokumentāciju.

SIA Energia Verde pieder jauna biomasas koģenerācijas stacija Rīgā ar uzstādīto elektrības ražošanas jaudu 3.98 MW un siltuma ražošanas jaudu 18 MW, izmantotais kurināmais – šķelda. Uzņēmuma visa saražotā elektrība tiek tirgota Enerģijas Publiskajam Tirgotājam AS, savukārt, siltums tiek tirgots Rīgas Siltums AS.

Baltcap raksts par darījumu